Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/13/2020

(FO) Benovič Marián (30.11.1986)

322 , 93566 Farná (t.č. Rýnska 6, 949 11 Nitra)

Spisová značka, typ konania:
27OdK/13/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
25.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
13.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Benovič Marián, 322 , 93566 Farná (t.č. Rýnska 6, 949 11 Nitra), Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie