Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/6/2020

(FO) Červenáková Viera (15.06.1964)

Hronská 441, 04925 Dobšiná

Spisová značka, typ konania:
30OdK/6/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
25.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
13.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Červenáková Viera, Hronská 441, 04925 Dobšiná, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie