Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/402/2019

(FO) Vavrík Rastislav (20.11.1982)

Nitrianska 2527, 92001 Hlohovec

Spisová značka, typ konania:
28OdK/402/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Eva Krošlák Cmerová
Správca:
Stav konania:
28.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
13.03.2020 Piatok
Základná lehota na prihlásenie pohľadávok
30.03.2020 Pondelok
Súpis majetku
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie