Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/11/2020

(FO) Galko Dušan (06.03.1969)

Mesto Dubnica nad Váhom , 01841 Dubnica nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
38OdK/11/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
04.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.01.2020 - Vyhlásený konkurz
04.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Galko Dušan, Mesto Dubnica nad Váhom , 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie