Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/14/2020

(FO) Kováč František (01.11.1960)

Parková 286, 04417 Slanec

Spisová značka, typ konania:
31OdK/14/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
28.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kováč František, Parková 286, 04417 Slanec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie