Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/3/2020

(FO) Čomborová Alica (14.05.1949)

Clementisa 1128/8 , 05001 Revúca

Spisová značka, typ konania:
4OdK/3/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
28.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čomborová Alica, Clementisa 1128/8 , 05001 Revúca, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--