Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/17/2020

(FO) Zaťko Martin (17.03.1982)

Iža 31, 94639 Iža

Spisová značka, typ konania:
30OdK/17/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
29.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Zaťko Martin, 31, 94639 Iža, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie