Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/11/2020

(FO) Molnár Peter (28.09.1976)

Nitra , 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
23OdK/11/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
31.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.01.2020 - Vyhlásený konkurz
31.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Molnár Peter, , 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie