Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/10/2020

(FO) Takács Tomáš (30.03.1985)

Česká 2929, 94603 Kolárovo

Spisová značka, typ konania:
23OdK/10/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
03.06.2020 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
11.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.01.2020 - Vyhlásený konkurz
03.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Takács Tomáš, Česká 2929, 94603 Kolárovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie