Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/10/2020

(FO) Hársová Viera (01.01.1967)

Parková 585/19 , 93601 Šahy

Spisová značka, typ konania:
32OdK/10/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
03.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
11.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.01.2020 - Vyhlásený konkurz
03.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hársová Viera, Parková 585/19 , 93601 Šahy, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie