Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/16/2020

(FO) Pokuta Štefan (22.05.1988)

Lesná 3424, 05201 Spišská Nová Ves

Spisová značka, typ konania:
32OdK/16/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
29.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pokuta Štefan, Lesná 3424, 05201 Spišská Nová Ves, Slovensko
Lehoty:
13.02.2020 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
16.03.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
24.03.2020 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
30.03.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
15.04.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie