Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/408/2019

(FO) Prágaiová Veronika (15.05.1991)

Rímska 2138/3 , 92705 Šaľa - Veča

Spisová značka, typ konania:
36OdK/408/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
30.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Prágaiová Veronika, Rímska 2138/3 , 92705 Šaľa - Veča, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie