Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/14/2020

(FO) Hrnčár Juraj (04.03.1977)

Výstavná 652, 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
29OdK/14/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Stav konania:
21.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.01.2020 - Vyhlásený konkurz
21.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hrnčár Juraj, Výstavná 652, 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie