(PO) Metro Media, s.r.o., IČO 36664936

Račianska 66, 83102 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
3K/32/2011, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Milena Daubnerová
Správca:
Stav konania:
11.08.2011 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.05.2011 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
11.08.2011 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Metro Media, s.r.o., IČO 36664936, Račianska 66, 83102 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--