Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/18/2020

(FO) Piller Jozef (06.06.1947)

Pčolínska 1409/39 , 06901 Snina

Spisová značka, typ konania:
5OdK/18/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
17.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.02.2020 - Vyhlásený konkurz
17.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Piller Jozef, Pčolínska 1409/39 , 06901 Snina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--