(PO) SENADO, s.r.o., IČO 35971444

Šafárikova 81, 90301 Senec

Spisová značka, typ konania:
3K/38/2011, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Angela Balázsová
Správca:
Stav konania:
20.09.2011 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.06.2011 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
20.09.2011 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 09.08.2011
do 19.09.2011
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--