Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/12/2020

(FO) Pasternáková Renáta (06.10.1971)

Arm. Gen. Svobodu 6316/18 , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/12/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
01.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pasternáková Renáta, Arm. Gen. Svobodu 6316/18 , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--