Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/20/2020

(FO) Backová Martina (20.08.1971)

Pažiť 207/2 , 95135 Veľké Zálužie

Spisová značka, typ konania:
32OdK/20/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
03.06.2020 - Zrušený konkurz, inak
História stavov konania:
15.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.02.2020 - Vyhlásený konkurz
03.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Backová Martina, Pažiť 207/2 , 95135 Veľké Zálužie, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie