Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/17/2020

(FO) Meliš Miroslav (23.11.1994)

Ivanka pri Nitre , 95112 Ivanka pri Nitre

Spisová značka, typ konania:
23OdK/17/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
07.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
15.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.02.2020 - Vyhlásený konkurz
07.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Meliš Miroslav, , 95112 Ivanka pri Nitre, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie