Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/22/2020

(FO) Takáčová Editka, Mgr. (24.05.1956)

Hlavná 163/43 , 07633 Slovenské Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
26OdK/22/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
01.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
20.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Takáčová Editka, Mgr., Hlavná 163/43 , 07633 Slovenské Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie