(PO) Transportná spoločnosť, a. s., v likvidácii, IČO 00677698

Námestie slobody 28, 81106 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
3K/57/2011, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
08.11.2011 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.08.2011 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
22.09.2011 - Začaté konkurzné konanie
08.11.2011 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 30.09.2011
do 04.03.2014
Navrhovatelia:
Transportná spoločnosť, a. s., v likvidácii, IČO 00677698, Námestie slobody 28, 81106 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--