Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/17/2020

(FO) Telvák Róbert (23.11.1972)

Brekov 99 , 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
2OdK/17/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
04.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Telvák Róbert, Brekov 99 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--