Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/21/2020

(FO) Békési Ján (26.06.1967)

Zlatná na Ostrove 56, 94501 Zlatná na Ostrove

Spisová značka, typ konania:
28OdK/21/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
--
Stav konania:
04.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
15.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.02.2020 - Vyhlásený konkurz
04.07.2020 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 27.01.2020
do 04.07.2020
Navrhovatelia:
Békési Ján, 56, 94501 Zlatná na Ostrove, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie