Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/21/2020

(FO) Békési Ján (26.06.1967)

Zlatná na Ostrove 56, 94501 Zlatná na Ostrove

Spisová značka, typ konania:
28OdK/21/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Stav konania:
04.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Békési Ján, 56, 94501 Zlatná na Ostrove, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie