Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/1/2020

(FO) Krisztová Katarína (29.06.1978)

Nobelova 3160/1A , 83102 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
32OdK/1/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
03.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
14.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.02.2020 - Vyhlásený konkurz
03.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
23.03.2020 Pondelok
koniec lehoty na prihlasovanie pohľadávok
20.04.2020 Pondelok
popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--