Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/5/2020

(FO) Henningová Alena (02.07.1961)

Malé Leváre 379 , 90874 Malé Leváre

Spisová značka, typ konania:
27OdK/5/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
04.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
14.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
19.02.2020 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
20.03.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
30.03.2020 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
06.04.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
20.04.2020 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie