Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/27/2020

(FO) Linke Tomáš (10.02.1983)

Legionárska 655, 91101 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
38OdK/27/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Stav konania:
05.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
17.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.02.2020 - Vyhlásený konkurz
05.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Linke Tomáš, Legionárska 655, 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie