Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/24/2020

(FO) Pešková Libuša (15.02.1985)

Lontov 190, 93575 Lontov

Spisová značka, typ konania:
29OdK/24/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
12.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.02.2020 - Vyhlásený konkurz
12.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Pešková Libuša, 190, 93575 Lontov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie