Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/23/2020

(FO) Chotěborská Eva (01.01.1947)

Obrancov mieru 6255/6 , 07101 Michalovce

Spisová značka, typ konania:
31OdK/23/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
26.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.02.2020 - Vyhlásený konkurz
26.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Chotěborská Eva, Obrancov mieru 6255/6 , 07101 Michalovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie