Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/28/2020

(FO) Balogová Veronika (30.11.1975)

Hodejov 252 , 98031 Hodejov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/28/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
01.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
17.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.02.2020 - Vyhlásený konkurz
01.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Balogová Veronika, Hodejov 252 , 98031 Hodejov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--