Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/38/2020

(FO) Šúň Martin (07.03.1990)

Medza 117 , 95843 Nedanovce

Spisová značka, typ konania:
40OdK/38/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
06.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šúň Martin, Medza 117 , 95843 Nedanovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie