Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/29/2020

(FO) Pšenko Ivan, Ing. (14.11.1962)

Skačany 533 , 95853 Skačany

Spisová značka, typ konania:
38OdK/29/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
06.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pšenko Ivan, Ing., Skačany 533 , 95853 Skačany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie