Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/31/2020

(FO) Bartošová Mária (13.12.1958)

Ciglianska cesta 2642/8C , 97101 Prievidza I - Staré mesto

Spisová značka, typ konania:
40OdK/31/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
31.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
21.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.02.2020 - Vyhlásený konkurz
31.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bartošová Mária, Ciglianska cesta 2642/8C , 97101 Prievidza I - Staré mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie