Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/25/2020

(FO) Majer Štefan (11.05.1974)

Sládkovičova 3420, 94701 Hurbanovo

Spisová značka, typ konania:
28OdK/25/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
06.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Majer Štefan, Sládkovičova 3420, 94701 Hurbanovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie