Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-3K/9/2012

(PO) 3M Plast, s.r.o., IČO 35856262

Továrenská 3/B, 90101 Malacky

Spisová značka, typ konania:
B1-3K/9/2012, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
19.10.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
29.02.2012 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
22.03.2012 - Začaté konkurzné konanie
21.07.2012 - Vyhlásený konkurz
19.10.2023 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 22.05.2012
do 20.07.2012
Navrhovatelia:
3M Plast, s.r.o., IČO 35856262, Továrenská 3/B, 90101 Malacky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
11 rokov a 235 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
11 rokov a 92 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--