Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/35/2020

(FO) Vozár Marcel (11.02.1982)

Raketová 1472, 04012 Košice-Nad jazerom

Spisová značka, typ konania:
26OdK/35/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
04.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.02.2020 - Vyhlásený konkurz
04.07.2020 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 07.02.2020
Navrhovatelia:
Vozár Marcel, Raketová 1472, 04012 Košice-Nad jazerom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie