(FO) Manko Milan (15.05.1964)

Kopčianska 2970, 85101 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
3K/18/2012, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
21.07.2012 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.04.2012 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
11.05.2012 - Začaté konkurzné konanie
21.07.2012 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 21.07.2012
do 09.10.2019
od 23.05.2012
do 20.07.2012
Navrhovatelia:
JUDr. Vojtech Agner, IČO , Cintor9nska 22 , 81108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--