Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/32/2020

(FO) Brndiar Ján (05.12.1976)

Hontianske Tesáre 134 , 96268 Hontianske Tesáre

Spisová značka, typ konania:
2OdK/32/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
07.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
20.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Brndiar Ján, Hontianske Tesáre 134 , 96268 Hontianske Tesáre, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--