Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/42/2020

(FO) Tučník Pavol (31.05.1971)

272 , 01801 Udiča

Spisová značka, typ konania:
40OdK/42/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
08.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tučník Pavol, 272 , 01801 Udiča, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie