Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/27/2020

(FO) Záležáková Magdaléna (27.09.1954)

Jedličková 101/3 , 94342 Gbelce

Spisová značka, typ konania:
31OdK/27/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
03.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
22.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.02.2020 - Vyhlásený konkurz
03.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Záležáková Magdaléna, Jedličková 101/3 , 94342 Gbelce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie