Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/35/2020

(FO) Brehovský Čeněk (24.04.1971)

Štúrova 68 , 96212 Detva

Spisová značka, typ konania:
4OdK/35/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
08.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
20.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Brehovský Čeněk, Štúrova 68 , 96212 Detva, Slovensko
Lehoty:
24.03.2020 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.04.2020 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
23.04.2020 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--