Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-3K/72/2012

(PO) 1. Bratislavská realitná, s.r.o., IČO 36611549

Trenčianska 11, 82109 Bratislava - Ružinov

Spisová značka, typ konania:
B1-3K/72/2012, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
28.06.2013 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.11.2012 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
07.12.2012 - Začaté konkurzné konanie
01.05.2013 - Prerušené konkurzné konanie
28.06.2013 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 23.10.2013
do 28.10.2015
od 28.06.2013
do 22.10.2013
Navrhovatelia:
1. Bratislavská realitná, s.r.o., IČO 36611549, Trenčianska 11, 82109 Bratislava - Ružinov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 963 226,46 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--