Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/45/2020

(FO) Koky Valter (30.03.1965)

Vrbov 224 , 05972 Vrbov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/45/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
11.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Koky Valter, Vrbov 224 , 05972 Vrbov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--