Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/32/2020

(FO) Lakyová Alžbeta (23.05.1969)

Kostolné nám. 452/2 , 94603 Kolárovo

Spisová značka, typ konania:
28OdK/32/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
--
Stav konania:
19.05.2020 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
23.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.02.2020 - Vyhlásený konkurz
19.05.2020 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 31.01.2020
do 19.05.2020
Navrhovatelia:
Lakyová Alžbeta, Kostolné nám. 452/2 , 94603 Kolárovo, Slovensko
Lehoty:
10.03.2020 Utorok
1.kolo ponukového konania
24.03.2020 Utorok
2. kolo ponukového konania na speňažovanie majetku dlžníka
27.03.2020 Piatok
45 dňová základná prihlasovacia lehota
11.04.2020 Sobota
60 dňová lehota na spísanie a zverejnenie súpisu majetku
14.04.2020 Utorok
3. kolo ponukového konania na majetok dlžníka
Zobraziť viac
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie