Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/40/2020

(FO) Pollak Oto (02.08.1968)

Tolstého 3711, 04001 Košice-Sever

Spisová značka, typ konania:
31OdK/40/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Stav konania:
11.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.02.2020 - Vyhlásený konkurz
11.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Pollak Oto, Tolstého 3711, 04001 Košice-Sever, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie