(PO) ARCHITECH GROUP, a.s., IČO 36564052

Grösslingová 10, 81109 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
3K/84/2012, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Milena Daubnerová
Správca:
Stav konania:
24.01.2013 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.12.2012 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
11.01.2013 - Začaté konkurzné konanie
24.01.2013 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 24.01.2013
do 21.05.2013
Navrhovatelia:
ARCHITECH GROUP, a.s., IČO 36564052, Grösslingová 10, 81109 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--