Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/50/2020

(FO) Litvík Robert (20.10.1971)

Dolný Majer 750/14 , 01864 Košeca

Spisová značka, typ konania:
38OdK/50/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
12.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Litvík Robert, Dolný Majer 750/14 , 01864 Košeca, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 30 459,27 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie