Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/55/2020

(FO) Oláh Dominik (09.03.1993)

Kollárova 779/14 , 96212 Detva

Spisová značka, typ konania:
2OdK/55/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
od 12.02.2020
Stav konania:
12.02.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Oláh Dominik, Kollárova 779/14 , 96212 Detva, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--