Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/52/2020

(FO) Mesík Ján (26.12.1954)

Štefánikova 48, 96622 Lutila

Spisová značka, typ konania:
2OdK/52/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
14.08.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
22.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.02.2020 - Vyhlásený konkurz
14.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Mesík Ján, Štefánikova 48, 96622 Lutila, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--