Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/22/2020

(FO) Novák Miroslav, Ing. (07.05.1956)

Trakovice 218 , 91933 Trakovice

Spisová značka, typ konania:
36OdK/22/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
12.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
22.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie