(PO) ALLVIT s.r.o.,

Páričkova 18 , 82101 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
3K/36/2013, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Milan Krajči
Správca:
Stav konania:
04.11.2021 - Zrušený konkurz, splnenie konečného rozvrhu
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
06.06.2013 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
25.07.2013 - Začaté konkurzné konanie
26.10.2013 - Vyhlásený konkurz
04.11.2021 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 19.10.2013
do 25.10.2013
od 10.08.2013
do 18.10.2013
Navrhovatelia:
JUDr. Michaela Voleková, IČO , Cesta na Senec2/A , 82104 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--